Oddział przedszkolny

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.