Oddział przedszkolny

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.