Stołówka


Uwaga! Warunkiem korzystania z obiadów będzie wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej u Intendenta lub do pobrania na stronie szkoły. Jednocześnie informujemy, że z obiadów będzie można korzystać już od wtorku (3 września). 

Za obiady należy wpłacać najpóźniej do 5 dnia danego miesiąca żywieniowego.

UWAGA!!!

NADPŁATY ZA OBIADY Z MARCA ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA MIESIĄC POWROTU DZIECI DO SZKOŁY.

CENA OBIADÓW W ... 2020 R.:

... ZŁ

(... DNI ŻYWIONYCH x 4,50 ZŁ) 

UWAGA! PO DOKONANIU WPŁATY, PROSIMY O DOSTARCZENIE DOWODU WPŁATY DO PANA INTENDENTA LUB PRZESŁANIE NA E-MAIL:

jwalendzewicz@sp4.suwalki.eu

* * * * * * *
NR KONTA: BANK PKO SA SUWAŁKI 

61 1240 5211 1111 0000 4929 5575

Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwałkach

W tytule prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka,
klasa, miesiąc

Uwaga: Opłatę za obiady należy wpłacać najpóźniej
do 5 dnia danego miesiąca żywieniowego.
Podstawą wydania abonamentu jest przedstawienie
dowodu wpłaty.