Stołówka


UWAGA!!!

Opłaty za obiady za styczeń 2019 r. należy dokonać w styczniu 2019 r.

Opłaty dokonane w grudniu za styczeń będą odsyłane na konto!

CENA OBIADÓW W GRUDNIU 2018 R.:

60,00 ZŁ

(15 DNI ŻYWIONYCH x 4,00 ZŁ) 

* * * * * * *
NR KONTA: BANK PKO SA SUWAŁKI 

61 1240 5211 1111 0000 4929 5575

Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwałkach

W tytule prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka,
klasa, miesiąc

Uwaga: Opłatę za obiady należy wpłacać najpóźniej
do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.
Podstawą wydania abonamentu jest przedstawienie
dowodu wpłaty.