Stołówka


CENA OBIADÓW W CZERWCU 2019 R.:

48,00 ZŁ

(12 DNI ŻYWIONYCH x 4,00 ZŁ) 

* * * * * * *
NR KONTA: BANK PKO SA SUWAŁKI 

61 1240 5211 1111 0000 4929 5575

Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwałkach

W tytule prosimy o podanie: imię i nazwisko dziecka,
klasa, miesiąc

Uwaga: Opłatę za obiady należy wpłacać najpóźniej
do końca miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.
Podstawą wydania abonamentu jest przedstawienie
dowodu wpłaty.