Świetlica

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W dniach pracy szkoły:

6:30 - 16:00

Nauczyciele świetlicy:
Elżbieta Majkowicz
Urszula Matela-Paszkowska
Grażyna Jacewicz


Publikacja p. Edyty Katarzyny Sztukowskiej


"REGUŁY BYCIA RAZEM"

1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy,
nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw.
2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć
i w czasie odrabiania prac domowych.
5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy
i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.
6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
7. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
8. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy,
czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.


Ciekawe zajęcia świetlicowe prowadzone przez panią z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe


Zaczynamy zbiórkę!


Nasze konkursowe prace


Dekorujemy świetlicę


Przygotowania do części literacko - muzycznej wieczornicy "Chwila z Walentynką"


Warsztaty - szykujemy prezenty ukochanym Babciom i Dziadkom


Sukces Gabrysi - II miejsce w konkursie Patriotyzm współczesnego Polaka pod hasłem Patriotyzm lokalnie malowany


Pierwszy śnieg


Gościmy w naszej świetlicy żołnierza Wojska Polskiego


Zaczynamy nowy rok szkolny z nowymi zabawkami