Historia szkoły

Historia szkoły

Budowę obiektu, w którym obecnie pracujemy rozpoczęto 1 czerwca 1960 r. w ramach akcji "Tysiąc Szkół na Tysiąc Lat". Decyzją ministra oświaty nadano jej zaszczytną nazwę "Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego" oraz imię Janka Krasickiego, które nosiła do 1993 roku. Budowę zakończono 28 grudnia 1962 roku.
Uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie szkoły do użytku miało miejsce 30 stycznia 1963 roku o godzinie 1200.

Przez te lata szkołą kierowali dyrektorzy owładnięci pasją, w pełni znajdującą odbicie w ich efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Byli to:

  • Pan mgr Sylwester Sznurkowski
  • Pani Maria Zwolińska
  • Pani mgr Agnieszka Zackiewicz
  • Pan mgr Zbigniew Roman De-Mezer

Aktualnie batuta dyrektorska znajduje się w ręku Pani mgr Jolanty Nowakowskiej, która z wielkim zaangażowaniem propaguje wszelkie działania na rzecz i potrzeby szkoły.
         Zapytana o tajemnicę sukcesu, odpowiada:
                                      "Pasja, ale przede wszystkim praca".