Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2019/2020Iwona Smykowska - Dyrektor szkoły

Joanna Albanowicz - wicedyrektor

Edyta Katarzyna Sztukowska - wicedyrektor


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A - Dorota Sobolewska

1B - Małgorzata Burnejko

1C - Anna Bałtrukanis

1D - Agata Kaplińska (w/z za p. Annę Lauryn)

1E - Marta Brodowska


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A - Jolanta Olisiejko

2B - Urszula Andruszkiewicz

2C - Ewa Draugialis

2D - Beata Wysocka

2E - Joanna Dąbrowska (w/z za p. Teresę Wasilewską)


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3

3A - Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska

3B - Barbara Kalinowska

3C - Iwona Hołubowicz

3D - Marta Mielziuk


Religia

s. Małgorzata Raczkowska

s. Michaela (Anna Ostaszewska)

s. Paulina (Agnieszka Klejny)

ks. Kamil Borys


Język polski

Danuta Makowska 

Joanna Andrukiewicz

Monika Ponganis

Teresa Sawicka

Justyna Jackiewicz


Język angielski

Anna De-Mezer

Grażyna Mikulska

Katarzyna Miłek

Justyna Cichucka

Beata Siłkowska

Maciej Nowikowski


Język niemiecki

Iwona Bułajewska

Anna Kęćko


Muzyka

Elżbieta Łabacz


Plastyka

Elżbieta Łabacz

Adam Nejfert


Historia

Marta Daniłowicz

Szymon Waszkiewicz


Przyroda

Anna Łazarska

Paulina Czarnecka


Geografia

Elżbieta Plesiewicz


Biologia

Anna Łazarska

Paulina Czarnecka


Chemia

Anna Łazarska


Fizyka

Iwona Sójkowska


Matematyka

Beata Kopko

Dorota Drażba

Joanna Albanowicz

Iwona Sójkowska

Aleksandra Omilianowicz


Informatyka

Iwona Smykowska

Agnieszka Paulakowska

Adam Nejfert

Maciej Nowikowski


Technika

Beata Wysocka

Adam Nejfert


Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska

Dorota Śliwińska 

Ewelina Siłkowska

Marcin Wasilewski 

Rafał Gwiazdowski

Tomasz Chmielewski


Wiedza o społeczeństwie

Szymon Waszkiewicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Siłkowska


Doradztwo zawodowe

Edyta Katarzyna Sztukowska


Nauczyciel wspomagający

Urszula Matela-Paszkowska

Edyta Katarzyna Sztukowska

Elżbieta Majkowicz


Zajęcia rewalidacyjne

Urszula Matela-Paszkowska

Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska

Elżbieta Łabacz

Barbara Kaplińska

Agnieszka Paulakowska

Justyna Jackiewicz

Anna Bałtrukanis


Zajęcia logopedyczne

Ewa Draugialis


Pedagog szkolny

Barbara Kaplińska


Psycholog szkolny

Emilia Kacprzyk


Świetlica szkolna

Elżbieta Majkowicz

Renata Mikielska

Grażyna Jacewicz

Barbara Kalinowska

Urszula Andruszkiewicz

Agata Kaplińska

Adam Nejfert


Biblioteka szkolna

Marta Osińska

Grażyna Jacewicz


Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko


Pomoc nauczyciela / Asystent nauczyciela

Wioletta Gajda

Sylwia Grzybowska

Katarzyna Romotowska