Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2020/2021Iwona Smykowska - Dyrektor szkoły

Joanna Albanowicz - wicedyrektor

Edyta Katarzyna Sztukowska - wicedyrektor


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A - Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska

1B - Barbara Kalinowska

1C - Iwona Hołubowicz

1D - Marta Mielziuk

1E - Elżbieta Myszczyńska (w/z za p. Annę Lauryn)


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A - Dorota Sobolewska

2B - Małgorzata Burnejko

2C - Anna Bałtrukanis

2D - Agata Kaplińska

2E - Marta Brodowska


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3

3A - Jolanta Olisiejko

3B - Urszula Andruszkiewicz

3C - Ewa Draugialis

3D - Beata Wysocka

3E - Joanna Dąbrowsk


Religia

s. Aneta (Aneta Wagner)

s. Jolanta (Maria Kopiczko)

s. Beniamina (Elżbieta Karwowska)

ks. Kamil Borys


Język polski

Danuta Makowska 

Joanna Andrukiewicz

Monika Ponganis

Teresa Sawicka

Justyna Jackiewicz


Język angielski

Anna De-Mezer

Grażyna Mikulska

Katarzyna Miłek

Justyna Cichucka (w/z Anita Żukowska)

Beata Siłkowska

Maciej Nowikowski


Język niemiecki

Iwona Bułajewska

Anna Kęćko


Muzyka

Elżbieta Łabacz


Plastyka

Elżbieta Łabacz

Adam Nejfert


Historia

Marta Daniłowicz

Szymon Waszkiewicz


Przyroda

Anna Łazarska

Paulina Czarnecka


Geografia

Elżbieta Plesiewicz


Biologia

Anna Łazarska

Paulina Czarnecka


Chemia

Anna Łazarska


Fizyka

Iwona Sójkowska


Matematyka

Beata Kopko

Dorota Drażba

Joanna Albanowicz

Iwona Sójkowska

Aleksandra Omilianowicz


Informatyka

Iwona Smykowska

Agnieszka Paulakowska

Adam Nejfert

Maciej Nowikowski


Technika

Beata Wysocka

Adam Nejfert


Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska

Dorota Śliwińska 

Ewelina Siłkowska (nieobecna)

Marcin Wasilewski 

Rafał Gwiazdowski

Tomasz Chmielewski


Wiedza o społeczeństwie

Szymon Waszkiewicz


Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Siłkowska


Doradztwo zawodowe

Edyta Katarzyna Sztukowska


Pedagog szkolny

Barbara Kaplińska


Psycholog szkolny

Emilia Kacprzyk


Świetlica szkolna

Renata Mikielska

Elżbieta Majkowicz

Grażyna Jacewicz

Sylwia Sznurkowska


Nauczyciele wspomagający

Urszula Matela-Paszkowska

Elżbieta Majkowicz

Sylwia Sznurkowska


Biblioteka szkolna

Marta Osińska

Grażyna Jacewicz


Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko

Edyta Katarzyna Sztukowska


Zajęcia rewalidacyjne

Barbara Kaplińska

Anna Łazarska

Elżbieta Łabacz

Urszula Matela-Paszkowska

Ewa Draugialis

Agnieszka Paulakowska

Justyna Jackiewicz

Anna Bałtrukanis


Pomoc nauczyciela / Asystent nauczyciela

Wioletta Gajda

Sylwia Grzybowska

Katarzyna Romotowska