Nauczyciele

ROK SZKOLNY 2018/2019Jolanta Nowakowska - dyrektor szkoły

Iwona Smykowska - wicedyrektor

Joanna Albanowicz - wicedyrektorAnna Lauryn


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A - Jolanta Olisiejko
1B - Urszula Andruszkiewicz
1C - Ewa Draugialis
1D - Beata Wysocka
1E - Teresa Wasilewska 


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A - Anna Maria Pieczyńska - Kołakowska
2B - Barbara Kalinowska

2C - Iwona Hołubowicz
2D - Marta Mielziuk


Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3


3A - Dorota Sobolewska

3B - Małgorzata Burnejko


Religia

s. Małgorzata Raczkowska
s. Krystyna
s. Paulina
ks. Marek Godlewski


Język polski

Danuta Makowska
Joanna Andrukiewicz
Monika Ponganis
Teresa Sawicka
Justyna Jackiewicz


Język angielski

Anna De-Mezer
Anna Cimoch-Bołonkowska (w/z za Grażynę Mikulską)
Katarzyna Miłek
Justyna Cichucka
Maciej Nowikowski


Język niemiecki


Iwona Bułajewska


Muzyka


Elżbieta Łabacz


Plastyka


Elżbieta Łabacz
Adam Nejfert
Marta Mielziuk


Historia i społeczeństwo


Marta Daniłowicz
Konrad Wiśniewski


Przyroda


Grażyna Jacewicz
Paulina Czarnecka


Geografia


Jolanta Nowakowska
Elżbieta PlesiewiczBiologia

Anna Łazarska
Paulina CzarneckaAnna Łazarska


Chemia


Anna ŁazarskaFizykaIwona Sójkowska


Matematyka


Beata Kopko
Tomasz Złotorzyński (w/z za Dorotę Drażbę)
Joanna Albanowicz

Iwona Sójkowska

Aleksandra Świerzyńska


Zajęcia komputerowe / Informatyka


Iwona Smykowska

Agnieszka Paulakowska
Adam Nejfert

Maciej Nowikowski


Zajęcia techniczne / Technika


Beata Wysocka

Adam Nejfert


Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska

Dorota Śliwińska

Marcin Wasilewski


Rafał Gwiazdowski

Tomasz Chmielewski

Ewelina Siłkowska


Wiedza o społeczeństwie

Konrad Wiśniewski


Edukacja dla bezpieczeństwa

Brygida Markowska


Doradztwo zawodowe

Edyta Katarzyna Sztukowska


Zajęcia rewalidacyjne

Urszula Matela

Edyta Katarzyna Sztukowska

Elżbieta Łabacz

Barbara Kaplińska


Pedagog szkolnyBarbara Kaplińska


Świetlica szkolna


Urszula Matela

Edyta Katarzyna Sztukowska

Anna Bałtrukanis


Biblioteka szkolna


Marta Osińska

Grażyna Jacewicz


Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko

Konrad Wiśniewski


Zajęcia dodatkowe

Anna Bałtrukanis

Justyna Jackiewicz


Pomoc nauczyciela / Asystent nauczyciela

Wioletta Gajda - pomoc nauczyciela
Elżbieta Majkowicz - pomoc nauczyciela
Sylwia Grzybowska - pomoc nauczyciela