Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2016/2017      

 tel. 87 566 21 01  w 26     

  poniedziałek    8.00 – 12.45

  wtorek              8.45 – 14.00

 środa                8.45 – 13.4

czwartek            8.50 – 9.50

                            10.35 - 14.35

   piątek               8.00 – 14.45

                                                             

OFERTA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Głównym zadaniem pedagoga szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielenie pomocy i wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pedagog szkolny oferuje:

1. Pomoc uczniom w zakresie:

- rozwiązywania problemów w nauce,

- udzielania wsparcia uczniom mającym trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),

- rozwiązywania problemów rodzinnych ( przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),

- rozwiązywania problemów osobistych,

- eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania m.in. agresji w szkole.

2. Pomoc rodzicom uczniów w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i trudności szkolnych dzieci.

3. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno - wychowawczych.

Drogi uczniu/uczennico/rodzicu, jeśli masz problem i chcesz z kimś porozmawiać, zgłoś się do pedagoga szkolnego, a na pewno uzyskasz specjalistyczną pomoc.

                                                                      Serdecznie zapraszam
                                                                          pedagog szkolny
                                                                         Barbara Kaplińska