Pracownicy


Dorota Dziemianowicz - sekretarz szkoły
Jan Walendzewicz - intendent
Jan Sokołowski - specjalista
Renata Rzadkiewicz - koordynator projektu z środków UE, pomoc administracyjna


Wiesława Wasilewska - woźna
Maria Niedźwiedzka - sprzątająca
Anna Wierzbiło - sprzątająca
Anna Prażmowska - sprzątająca
Magdalena Wasilewska - sprzątająca
Katarzyna Wróbel - sprzątająca
Bogusław Jabłoński - pracownik robót ciężkich
Sebastian Mustafa - pracownik robót ciężkich


Barbara Okuniewska - kucharz
Barbara Lutyńska - pomoc kuchenna
Bożena Staszkiewicz - pomoc kuchenna