Pracownicy



Dorota Dziemianowicz - sekretarz szkoły
Marzenna Kułak - księgowa
Halina Mańczuk - kierownik gospodarczy
Jan Sokołowski - specjalista
Jolanta Jeromin (w/z za Joannę Sieraniewicz) - specjalista d/s kadr i płac



Wiesława Wasilewska - woźna
Eugenia Bednarczyk - sprzątająca
Anna Wierzbiło - sprzątająca
Helena Sierko - sprzątająca
Henryk Wysocki - pracownik robót ciężkich



Jan Walendzewicz - kucharz
Barbara Lutyńska - pomoc kuchenna
Barbara Okuniewska - pomoc kuchenna