Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada szkoły jest samorządną reprezentacją rodziców działająca w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.


 

BS Suwałki 07 9359 0002 0022 9078 2003 0001

 

Informujemy, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 54 zł od rodziny.


Skład Prezydium Rady Rodziców:


Przewodniczący: Artur Kuczyński

Wiceprzewodnicząca: Dorota Ołów

Sekretarz: Monika Kowalska

Skarbnik: Martyna Kot


Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Dorota Rozmysłowska

Członek: Aneta Brogowska

Członek: Łukasz Kłoczko