Uczniowie

UCZNIOWIE 
ROK SZKOLNY 2017/2018

Oddziały przedszkolne

Wychowawczyni Grupy A:
Jolanta Olisiejko

Wychowawczyni Grupy B (Biedroneczki): Anna Bałtrukanis
Pomoc nauczyciela: Sylwia Grzybowska (na zdj. Anna Wierzbiło)


Klasy 1

Wychowawczyni 1A:
Anna Pieczyńska-Kołakowska

Wychowawczyni 1B:
Barbara Kalinowska

Wychowawczyni 1C:
Iwona Hołubowicz
Pomoc: Elżbieta Majkowicz

Wychowawczyni 1D:
Marta Mielziuk


Klasy 2

Wychowawczyni 2A:
Dorota Sobolewska

Wychowawczyni 2B:
Małgorzata Burnejko


Klasy 3

Wychowawczyni 3A:
Agnieszka Paulakowska

Wychowawczyni 3B:
Ewa Draugialis

Wychowawczyni 3C:
Anna Lauryn

Wychowawczyni 3D:
Urszula Andruszkiewicz

Wychowawczyni 3E:
Teresa Wasilewska


Klasy 4

Wychowawczyni 4A:
Danuta Makowska
Pomoc: Wioletta Gajda

Wychowawczyni 4B:
Marta Daniłowicz

Wychowawczyni 4C:
Elżbieta Łabacz

Wychowawca 4D:
Maciej Nowikowski


Klasy 5

Wychowawczyni 5A:
Justyna Cichucka

Wychowawca 5B:
Adam Nejfert

Wychowawczyni 5C:
Monika Ponganis

Wychowawczyni 5D:
Katarzyna Miłek


Klasy 6

Wychowawczyni 6A:
Joanna Andrukiewicz

Wychowawczyni 6B:
Grażyna Jacewicz

Wychowawczyni 6C:
Anna De-Mezer


Klasy 7

Wychowawczyni 7A:
Beata Kopko

Wychowawczyni 7B:
Anna Łazarska

Wychowawczyni 7C:
Joanna Albanowicz


UCZNIOWIE 
ROK SZKOLNY 2016/2017


Oddziały przedszkolne

Wychowawczyni Grupy A:
Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska

Wychowawczyni Grupy B: Barbara Kalinowska
Pomoc nauczyciela: Anna Wierzbiło


Klasy 1

Wychowawczyni 1A:
Dorota Sobolewska

Wychowawczyni 1B:
Małgorzata Burnejko


Klasy 2

Wychowawczyni 2A:
Agnieszka Paulakowska

Wychowawczyni 2B:
Ewa Draugialis

Wychowawczyni 2C:
Marta Daniłowicz

Wychowawczyni 2D:
Urszula Andruszkiewicz

Wychowawczyni 2E:
Teresa Wasilewska
(w/z Anna Bałtrukanis)


Klasy 3

Wychowawczyni 3A:
Jolanta Olisiejko
(na zdj. Anna Lauryn)

Wychowawczyni 3B:
Marta Mielziuk

Wychowawczyni  3C:
Grażyna Jacewicz

Wychowawczyni 3D:
Iwona Hołubowicz


Klasy 4

Wychowawczyni 4A:
Justyna Cichucka

Wychowawca 4B:
Adam Nejfert

Wychowawczyni 4C:
Monika Ponganis

Wychowawczyni 4D:
Katarzyna Miłek


Klasy 5

Wychowawczyni 5A:
Joanna Andrukiewicz

Wychowawczyni 5B:
Dorota Drażba

Wychowawczyni 5C:
Anna De-Mezer


Klasy 6

Wychowawczyni 6A:
Danuta Makowska

Wychowawczyni 6B:
Anna Łazarska

Wychowawczyni 6C:
Ewa Brzezińska

Wychowawczyni 6D:
Beata Kopko


UCZNIOWIE 
ROK SZKOLNY 2015/2016


Klasy 1

Wychowawczyni 1A:
Agnieszka Paulakowska

Wychowawczyni 1B:
Ewa Draugialis

Wychowawczyni 1C:
Marta Daniłowicz

Wychowawczyni 1D:
Urszula Andruszkiewicz

Wychowawczyni 1E:
Teresa Wasilewska


Klasy 2

Wychowawczyni 2A:
Jolanta Olisiejko
(w/z Anna Lauryn)

Wychowawczyni 2B:
Marta Mielziuk

Wychowawczyni  2C:
Grażyna Jacewicz
(na zdj. Elżbieta Myszczyńska)

Wychowawczyni 2D:
Iwona Hołubowicz


Klasy 3

Wychowawczyni 3A:
Małgorzata Burnejko

Wychowawczyni 3B:
Dorota Sobolewska

Wychowawczyni 3C:
Barbara Kalinowska

Wychowawczyni 3D:
Anna Pieczyńska-Kołakowska


Klasy 4

Wychowawczyni 4A:
Joanna Andrukiewicz

Wychowawczyni 4B:
Dorota Drażba

Wychowawczyni 4C:
Anna De-Mezer


Klasy 5

Wychowawczyni 5A:
Danuta Makowska

Wychowawczyni 5B:
Anna Łazarska

Wychowawczyni 5C:
Ewa Brzezińska

Wychowawczyni 5D:
Beata Kopko


Klasy 6

Wychowawczyni 6A:
Joanna Albanowicz

Wychowawczyni 6B:
Grażyna Mikulska

Wychowawca 6C:
Adam Nejfert

Wychowawczyni 6D:
Elżbieta Łabacz

Uczniowie naszej szkoły z klasy 6c na Warsztatach Filmowych ZS nr 6
Rok szkolny 2015/2016