Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu „Aktywny Suwalczanin”


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły


Zajęcia w ramach programu Zdolny Suwalczanin


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej współfinansowane przez MSiT z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2020 roku pn. „Sport wszystkim dzieciom służy”