Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu „Aktywny Suwalczanin”

w okresie od 5 marca do 8 czerwca 2018 roku


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły w okresie od 12 marca do 1 czerwca 2018 roku


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy” w okresie od 12 lutego do 8 czerwca 2018r.