Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu „Aktywny Suwalczanin”


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy -2” w roku 2019.