Zajęcia dodatkowe

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Programu „Aktywny Suwalczanin”

w okresie od 18 lutego do 24 maja 2019 roku


Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu profilaktycznego szkoły w okresie od lutego do maja 2019 roku


Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pn. „Małym i dużym sport zdrowiu służy -2” w roku 2019.