Dostępność architektoniczna

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 13

Dojazd do szkoły
W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek Wojska Polskiego/Biedronka (03) obsługiwany przez linie: 3,10,16,19,21 w kierunku północnym oraz w odległości około 250 metrów przystanek Wojska Polskiego/kościół (04) obsługiwany przez linie:10,19 w kierunku południowym. Autobusy poszczególnych linii przystosowane są do przewozu pasażerów na wózkach inwalidzkich.

Wejście do szkoły
Do budynku szkoły prowadzi wejście główne usytuowane od ulicy Wojska Polskiego . Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych posiada podjazd (pochylnię ) dla osób niepełnosprawnych i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W podjazdy dla osób niepełnosprawnych wyposażone są też wejścia od ul. Spokojnej oraz od strony boiska wielofunkcyjnego. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W dyżurce szkolnej jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Przy drzwiach wejściowych zamontowane są domofony połączone z dyżurką szkolną i sekretariatem.

Dostępność budynku
Szkoła zbudowana jest z 2 budynków połączonych ze sobą łącznikami komunikacyjnymi: pawilon 1, pawilon 2, pawilon 3, sala gimnastyczna to budynki parterowe oraz dwa budynki piętrowe: dydaktyczno-administracyjny posiadający trzy kondygnacje oraz budynek dydaktyczny posiadający cztery kondygnacje. Bariery architektoniczne występują w budynku dydaktyczno-administracyjnym (budynek nie posiada wind) oraz w komunikacji z łącznika do pawilonu 2 i pawilonu 3- schody. Pokonania ww. barier umożliwia schodołaz będący na wyposażeniu szkoły, obsługiwany przez wskazanych pracowników placówki. W pozostałych obiektach nie występują bariery architektoniczne. Do budynku i jego pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
Obsługa osób słabosłyszących
Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu
Na terenie placówki nie ma parkingu w tym z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Wojska Polskiego jest zatoka na kilkanaście miejsc parkingowych umożliwiająca zatrzymanie lub parkowanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły. Zatoka usytuowana jest w odległości ok. 25 metrów od głównego wejścia do budynku. Od strony ulicy Spokojnej w odległości około 15 metrów od wejścia bocznego jest parking, który może służyć do parkowania pojazdów w przypadku braku miejsca w zatoce przy ulicy Wojska Polskiego. W wymienionych przypadkach nie występują bariery architektoniczne.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku dydaktyczno-administracyjnego. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Czcionka
Kontrast