„PRZEZ PORY ROKU” – KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 2

Konkurs odbędzie się 14 listopada 2023 r. w godzinach 9:00 – 11:00. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie SP 4 z klas 1 – 2, z których każdy zaprezentuje jeden utwór – wiersz o tematyce przyrodniczej. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do biblioteki szkolnej (od 18.10.2023, najpóźniej do 10 listopada) Miejsca zostaną przyznane w dwóch kategoriach: uczniowie klas pierwszych, uczniowie klas drugich.

„TAJEMNICZE ŻYCIE KSIĄŻEK” – SZKOLNY KONKURS NA OPOWIADANIE (KLASY 3 – 4)

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich oraz czwartych naszej szkoły. 2. Udział wziąć może każdy z uczniów, który zechce napisać opowiadanie o tym, co dzieje się z książkami, gdy: są same nocą w bibliotece lub w waszym pokoju. Można także napisać co porabiają, gdy dom jest pusty lub czekają one na czytelnika w księgarni. A może jakaś wybrała się w podróż? 3. Każdy uczestnik może przynieść jedną pracę. 4. Opowiadanie może być napisane ręcznie, można też przynieść wydruk. 5. Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej najpóźniej do 3 listopada 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada. Nagrody to książki. 6. Komisja będzie wysoko oceniać ciekawą treść, niezwykłe pomysły na przygody lub postacie, ale nie zapomnijcie o poprawności ortograficznej! 7. Wszystkie prace będą oceniane na tym samym poziomie, nie będzie podziału na klasy. 8. Praca nie może mieć mniej niż 80 wyrazów (wyrazów jednoliterowych nie liczymy).

KONKURS RECYTATORSKI KLAS 4 – 6

„NIE BĘDĘ POWALONYM DRZEWEM” VI SZKOLNY KONKURS RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. K. A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH Konkurs odbędzie się 27 października 2023 r. w godzinach 9:00 – 11:00. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie SP 4 z klas 4 – 6, z których każdy zaprezentuje jeden utwór – wiersz o tematyce patriotycznej. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do biblioteki szkolnej (od 12.10.2023, najpóźniej do 24 października) i wybrać wiersz spośród zaproponowanych przez organizatora – lista utworów i teksty wierszy do wglądu w bibliotece szkolnej. Uczniowie na każdym poziomie będą oceniani wg tego samego systemu punktacji. Punkty każdy z trzech sędziów przyzna za: bezbłędną recytację treści tekstu (0 – 4 punkty) i interpretację utworu (1 – 4 punkty). Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 24. Miejsca zostaną przyznane w trzech kategoriach: uczniowie klas szóstych, uczniowie klas piątych, uczniowie klas czwartych.

KONKURS „AUTOPORTRET Z KSIĄŻKĄ” DLA KLAS 6 – 8

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na pracę plastyczną promującą czytelnictwo pod tytułem „Autoportret z książką”. Technika pracy dowolna: rysunek ołówkiem, kredką, węglem, tuszem, pastelami, malowanie farbami, mazakami, kolaż, wyklejanie z plasteliny, rysowanie świecą lub wydruk pracy wykonanej programem graficznym. Format pracy: A-4 lub A-3. Rysunek musi być wykonany samodzielnie, nie przyjmujemy prac wykonanych zespołowo. Uczeń może przynieść tylko jedną pracę. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6 – 8. Nagrody zostaną przyznane w jednej kategorii. Oceniamy oryginalność pracy i jej zgodność z tematem. Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej w terminie do 24 października 2023 r. do godz. 13.00 (wtorek). Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa (z tyłu pracy). Wyniki zostaną ogłoszone 27 października. Rysunki zostaną później wystawione na wystawie na terenie szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt z biblioteką szkolną.

TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

W ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w dniach 2 – 6 października to Tydzień Głośnego Czytania w naszej szkole.

Przebiega on w następujący sposób:

AKCJA CZYTANIA NA GŁOS „CZYTAMY W SZKOLE – WSPÓLNE CZYTANIE KSIĄŻEK NA LEKCJACH • Klasy 7 – 8: By przypomnieć uczniom, że patronem roku 2023 jest Wisława Szymborska nauczycielki języka polskiego prosimy o odczytanie w każdej klasie tego samego wiersza noblistki. Tekst prześlemy w wiadomościach na Librusie. Dzięki temu, że będzie to taki sam wiersz, pozwoli to budować poczucie wspólnoty między osobami z różnych klas. Czy treść będzie tylko przeczytana, czy także omówiona, zostawiamy to w gestii polonistek. • Klasy 4 – 6: Na każdej lekcji od poniedziałku aż do skończenia książki prosimy nauczycieli, by przez około 5 minut czytali książkę, której pilnuje przewodniczący klasy.

W klasach 4 to: A. Lindgren „Emil ze Smalandii”, w klasach 5: G. Kasdepke, B. Kosmowska „Wielki wybuch”, zaś w klasach 6: A. Bahdaj „Kapelusz za 100 tysięcy”. Miejsce, w którym skończył nauczyciel zaznaczane jest zakładką, by kolejny wiedział, gdzie kontynuować. • Klasy 2 – 3: W dowolnym dniu wychowawczyni czyta uczniom dowolnie wybraną książeczkę – tekst dobrany do zainteresowań i poziomu klasy. Nic nie narzucamy, zapraszamy do wyboru czegoś z naszych nowości, np. teksty G. Kasdepke, B. Kosmowskiej i in. autorów. Jest także możliwość zaproszenia uczniów klas 7 czytających książkę S. Michałkowa „Nie płacz koziołku” (prosimy wtedy o kontakt z biblioteką). AKCJA CZYTANIA NA GŁOS „NASTOLATKI CZYTAJĄ MALUCHOM” • Klasy 1: Uczniowie klas siódmych czytają uczniom w całości książeczkę S. Michałkowa „Nie płacz koziołku”. Odbywa się to zgodnie z ustalonym planem. (PROSIMY TU O ODPOWIEDNI WPIS W DZIENNIKU LEKCYJNYM, zachęcamy do wysyłania relacji ze zdarzenia na fb) Klasa 1 a – ŚRODA, lekcja 4 (10.45) Klasa 1 b – CZWARTEK, lekcja 4 (10.45) Klasa 1 c – ŚRODA, lekcja 3 (9.50) Klasa 1 d – PONIEDZIAŁEK, lekcja 7 (13.45) Klasa 1 e – PONIEDZIAŁEK, lekcja 4 (10.45) Klasa 1 f – PIĄTEK, lekcja 4 (10.45)

Czcionka
Kontrast