REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4

 

  „REGUŁY BYCIA RAZEM”

1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw.

2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.

3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.

4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.

6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

7. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.

8. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.

9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.

10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

 

 

Czcionka
Kontrast