5 lutego, wspominaliśmy 25. rocznicę śmierci Sługi Bożego ks. K. A. Hamerszmita – patrona naszej Szkoły. Nasi Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie i ich Rodzice zgromadziliśmy się w kościele św. Ap. Piotra i Pawła, by dziękować za dar Osoby ks. Hamerszmita. Prosiliśmy o Jego beatyfikację i we Mszy Świętej otaczaliśmy modlitwą całą społeczność szkolną. Po Eucharystii, Dzieci pod opieką s. Jolanty zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o życiu naszego Patrona.

Czcionka
Kontrast