SZKOŁA PODSTAWOWA

                                                                                                       Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do suwalskich szkół podstawowych zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej.

Wypełnione w systemie zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie danej szkoły.

Link do systemu: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/suwalki/

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Czcionka
Kontrast