SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita udostępnia poniżej informację dotyczące rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

INFORMUJEMY, ŻE NASZA SZKOŁA NIE PROWADZI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

INFORMATORY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zaproszenie dla rodziców uczniów klas 8 ze szkół podstawowych oraz rodziców gimnazjalistów.

W piątek 22 marca 2019 r. w godz. 12.00 – 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10 rodzice uczniów kończących naukę w szkole podstawowej oraz w gimnazjum będą mieli możliwość spotkania się z doradcą zawodowym.
To dobra okazja do pozyskania informacji na temat:
-harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020,
-oferty szkół ogólnokształcących oraz zawodowych,
-czynników wyboru kierunku kształcenia ,
-wspierania dziecka w wyborze szkoły i zawodu.

Broszura Technikum nr 4
Czcionka
Kontrast