W ramach umowy z dnia 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Miastem Suwałki udzielono wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. W ramach programu uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 15 000 złotych.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup książek do szkolnej biblioteki, które są nowościami wydawniczymi, w tym książek historycznych oraz lektur szkolnych. Środki finansowe będą też przeznaczone na realizację działań promujących czytelnictwo, w tym na zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów.

W sprawie zakupów książek zostanie zasięgnięta opinia Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz podjęta współpraca z Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Dotacja będzie rozliczona do dnia 31 grudnia 2023 r., a działania promujące czytelnictwo trwać będą przez cały rok 2023.

Informacje o programie zamieszczane będą na bieżąco na terenie szkoły, stronie internetowej Szkoły oraz profilu facebook.

Czcionka
Kontrast