Patron naszej szkoły, ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit (ur. 12 lutego 1916 w Kołakach Kościelnych, zm. 5 lutego 1996 w Suwałkach) – polski duchowny, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej oraz Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Obrazek z patronem szkoły

NAUCZYCIELE

Nauczyciele 2017/2018

ROK SZKOLNY 2022/2023

Iwona Smykowska – Dyrektor szkoły
Joanna Albanowicz – wicedyrektor
Edyta Katarzyna Sztukowska – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A – Dorota Sobolewska
1B – Małgorzata Burnejko
1C – Anna Bałtrukanis
1D – Agata Kaplińska (w zastępstwie Elżbieta Myszczyńska)
1E – Marta Brodowska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A – Jolanta Olisiejko
2B – Urszula Kalinowska
2C – Ewa Draugialis
2D – Beata Wysocka
2E – Joanna Dąbrowska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3

3A – Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska
3B – Barbara Kalinowska
3C – Iwona Hołubowicz
3D – Marta Mielziuk
3E – Anna Lauryn

Religia

s. Aneta (Aneta Wagner)
s.Krystyna (Anna Nowakowska)
s. Beniamina (Elżbieta Karwowska)
ks. Piotr Majewski

Język polski

Danuta Makowska
Joanna Andrukiewicz
Monika Ponganis
Teresa Sawicka
Justyna Jackiewicz

Język angielski

Anna De-Mezer
Grażyna Mikulska
Katarzyna Miłek
Justyna Cichucka
Maciej Nowikowski
Beata Siłkowska
Anita Olsztyn

Język niemiecki

Iwona Bułajewska
Anita Olsztyn

Muzyka

Elżbieta Łabacz

Plastyka

Elżbieta Łabacz
Adam Nejfert
Reata Mikielska

Przyroda

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Geografia

Elżbieta Plesiewicz

Biologia

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Chemia

Anna Łazarska

Fizyka

Iwona Sójkowska

Technika

Beata Wysocka
Adam Nejfert

Informatyka

Iwona Smykowska
Agnieszka Paulakowska
Adam Nejfert
Maciej Nowikowski

Matematyka

Beata Kopko
Dorota Drażba
Joanna Albanowicz
Iwona Sójkowska
Aleksandra Omilianowicz

Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska
Dorota Śliwińska
Ewelina Gober
Marcin Wasilewski
Rafał Gwiazdowski
Tomasz Chmielewski

Wiedza o społeczeństwie

Szymon Waszkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Siłkowska

Doradztwo zawodowe

Adam Nejfert

Pedagog szkolny

Barbara Kaplińska

Psycholog szkolny

Monika Milewska-Brzozowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko
Edyta Katarzyna Sztukowska

Nauczyciele wspomagający

Urszula Matela-Paszkowska
Sylwia Sznurkowska

Biblioteka szkolna

Marta Osińska
Grażyna Jacewicz

Świetlica szkolna

Renata Mikielska
Elżbieta Majkowicz
Grażyna Jacewicz
Sylwia Sznurkowska

Pedagog specjalny

Edyta Katarzyna Sztukowska

Pomoc nauczyciela

Wioletta Gajda
Sylwia Grzybowska
Barbara Biernatowicz
Dominika Łydka

Historia

Marta Daniłowicz
Aneta Popławska

PRACOWNICY

Administracja

Dorota Dziemianowicz – sekretarz szkoły
Jan Walendzewicz – intendent
Jan Sokołowski – specjalista
Renata Rzadkiewicz – koordynator projektu z środków UE, pomoc administracyjna

Obsługa Szkoły

Magdalena Wasilewska – woźna
Maria Niedźwiedzka – sprzątająca
Anna Wierzbiło – sprzątająca
Anna Prażnowska – sprzątająca
Magdalena Wasilewska – sprzątająca
Katarzyna Wróbel – sprzątająca
Bogusław Jabłoński – pracownik robót ciężkich
Sebastian Mustafa – pracownik robót ciężkich
Sylwia Zagórska – sprzątająca

Kuchnia

Barbara Okuniewska – kucharz
Barbara Lutyńska – pomoc kuchenna
Bożena Staszkiewicz – pomoc kuchenna

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada szkoły jest samorządną reprezentacją rodziców działająca w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Konto rady rodziców: BS Suwałki 69 9359 0002 0022 9078 2008 0101

Informujemy, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 60 zł od rodziny.

Uwaga:
Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta pozostają aktualne, zostaną automatycznie przeksięgowane przez bank na nowy numer konta.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Artur Kuczyński
Zastępca Przewodniczącego: Dorota Ołów
Sekretarz: Edyta Muracka
Skarbnik:Dorota Domysławska

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: Aneta Jasionowska
Członek: Izabela Warakomska-Leśniewska
Członek: Tomasz Walendzewicz

HISTORIA SZKOŁY

Budowę obiektu, w którym obecnie pracujemy rozpoczęto 1 czerwca 1960 r. w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąc Lat”. Decyzją ministra oświaty nadano jej zaszczytną nazwę „Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego” oraz imię Janka Krasickiego, które nosiła do 1993 roku. Budowę zakończono 28 grudnia 1962 roku.
Uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie szkoły do użytku miało miejsce 30 stycznia 1963 roku o godzinie 1200.

Przez te lata szkołą kierowali dyrektorzy owładnięci pasją, w pełni znajdującą odbicie w ich efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Byli to:

  • Pan mgr Sylwester Sznurkowski
  • Pani Maria Zwolińska
  • Pani mgr Agnieszka Zackiewicz
  • Pan mgr Zbigniew Roman De-Mezer
  • Pani mgr Jolanta Nowakowska

Aktualnie batuta dyrektorska znajduje się w ręku Pani mgr Iwony Smykowskiej, która z wielkim zaangażowaniem propaguje wszelkie działania na rzecz i potrzeby szkoły.

PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY

Panie Barbara Kaplińska – pedagog szkolny  w związku z epidemią koronawirusa zachęca do zapoznania się z ciekawymi materiałami, które mogą pomóc nam, w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie.

Sprawdź perspektywę
Znormalizuj lęk
Sprawdź poziom wiedzy
Przekieruj uwagę na innych
Kontroluj napływ informacji

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2022/23
tel. 87 566 21 01 w. 26
poniedziałek 9.30 – 14.30
wtorek 9.40 – 13.40
środa 9.30 – 14.30
czwartek 9.30 – 14.30
piątek 9.40 – 12.40

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2022/23
tel. 87 566 21 01
poniedziałek 11.10 – 15.40
wtorek 8.00 – 12.00
środa 12.10 – 16.10
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 10.10 – 15.40

ŚWIETLICA

„REGUŁY BYCIA RAZEM”

1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy,
nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw.
2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć
i w czasie odrabiania prac domowych.
5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy
i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.
6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
7. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
8. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy,
czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

Czcionka
Kontrast