NAUCZYCIELE

 

Nauczyciele 2017/2018

ROK SZKOLNY 2023/2024

Iwona Smykowska – Dyrektor szkoły
Joanna Albanowicz – wicedyrektor
Edyta Katarzyna Sztukowska – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A – Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska
1B – Barbara Kalinowska
1C – Iwona Hołubowicz
1D – Sylwia Sznurkowska
3E – Anna Lauryn

3F- Agata Kaplińska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A – Dorota Sobolewska
2B – Małgorzata Burnejko
2C – Anna Bałtrukanis
2D –   Elżbieta Myszczyńska
2E – Marta Brodowska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3

3A – Jolanta Olisiejko
3B – Urszula Kalinowska
3C – Ewa Draugialis
3D – Beata Wysocka
3E – Joanna Dąbrowska

Religia

s. Aneta (Aneta Wagner)
s.Krystyna (Anna Nowakowska)
s. Beniamina (Elżbieta Karwowska)
 s. Ludmiła (Halina Wojtkiewicz)
ks. Piotr Majewski

Język polski

Danuta Makowska
Joanna Andrukiewicz
Monika Ponganis
Teresa Sawicka
Justyna Jackiewicz
Marta Daniłowicz

Język angielski

Anna De-Mezer
Grażyna Mikulska
Katarzyna Miłek
Justyna Cichucka
Maciej Nowikowski
Beata Siłkowska
Anita Olsztyn

Język niemiecki

Iwona Bułajewska
Anita Olsztyn

Muzyka

Elżbieta Łabacz

Plastyka

Elżbieta Łabacz
Adam Nejfert
 Anna Pieczyńska-Kołakowska

Przyroda

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Geografia

Elżbieta Plesiewicz

Biologia

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Chemia

Anna Łazarska

Fizyka

Iwona Sójkowska

Technika

Beata Wysocka
Adam Nejfert

Informatyka

Agnieszka Paulakowska
Adam Nejfert
Maciej Nowikowski

Matematyka

Beata Kopko
Dorota Drażba
Joanna Albanowicz
Iwona Sójkowska
Aleksandra Świerzyńska

Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska
Dorota Śliwińska
Ewelina Gober
Patrycja Górska
Aleksandra Alicja Szkutnik
Rafał Gwiazdowski
Tomasz Chmielewski
Piotr Lebioda
Marcin Wasilewski

Wiedza o społeczeństwie

Szymon Waszkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Siłkowska

Doradztwo zawodowe

Aneta Popławska

Pedagog szkolny

Barbara Kaplińska

Psycholog szkolny

Monika Milewska-Brzozowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko
Adam Nejfert

Nauczyciele wspomagający

Urszula Matela-Paszkowska
Elżbieta Majkowicz
Marta Andruszkiewicz

Biblioteka szkolna

Marta Osińska
Grażyna Jacewicz

Świetlica szkolna

Elżbieta Majkowicz
Grażyna Jacewicz
Urszula Matela-Paszkowska
Renata Mikielska
Aleksandra Szkutnik
Patrycja Górska
Urszula Kalinowska
Barbara Kalinowska
Ewa Draugialis
Dorota Sobolewska

Pedagog specjalny

Edyta Katarzyna Sztukowska
Barbara Kaplińska

Pomoc nauczyciela

Wioletta Gajda
Sylwia Grzybowska
Barbara Biernatowicz
Małgorzata Dubińska

Historia

Marta Daniłowicz
Aneta Popławska

PRACOWNICY

 

Administracja

Renata Rzadkiewicz- sekretarz szkoły
Jan Walendzewicz – intendent
Dorota Dziemianowicz- kierownik gospodarczy
Magdalena Adamczewska – pomoc administracyjna

Obsługa Szkoły

Magdalena Wasilewska – woźna
Maria Niedźwiedzka – sprzątająca
Anna Wierzbiło – sprzątająca
Anna Prażnowska – sprzątająca
Katarzyna Wróbel – sprzątająca
Sylwia Zagórska – sprzątająca
Sebastian Mustafa – konserwator
Andrzej Sadowski- konserwator

Kuchnia

Barbara Okuniewska – kucharz
Barbara Lutyńska – pomoc kuchenna
Bożena Staszkiewicz – pomoc kuchenna

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada szkoły jest samorządną reprezentacją rodziców działająca w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Konto rady rodziców: BS Suwałki 69 9359 0002 0022 9078 2008 0101

Informujemy, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60 zł od rodziny.

Uwaga:
Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta pozostają aktualne, zostaną automatycznie przeksięgowane przez bank na nowy numer konta.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Artur Kuczyński
Zastępca Przewodniczącego: Dorota Ołów
Sekretarz: Kamil Sznel
Skarbnik:Dorota Domysławska

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Adam Nejfert
Członek: Barbara Białaszewska
Członek: Marlena Stanulewicz

PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO I SPECJALNEGO
rok szkolny 2023/24
tel. 87 566 21 01 w. 26
poniedziałek 9.50 – 14.50
wtorek 8.50 – 13.50
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 15.00
piątek 10.00 – 15.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2023/24
tel. 87 566 21 01
poniedziałek  7.40 – 13.40
wtorek  11.00-17.00
środa  7.35 – 10.35
czwartek  11.00 – 16.00
piątek 12.50 – 15.50

Czcionka
Kontrast