Patron naszej szkoły, ks. Kazimierz Aleksander Hamerszmit (ur. 12 lutego 1916 w Kołakach Kościelnych, zm. 5 lutego 1996 w Suwałkach) – polski duchowny, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej oraz Sługa Boży Kościoła katolickiego.

Obrazek z patronem szkoły

NAUCZYCIELE

 

Nauczyciele 2017/2018

ROK SZKOLNY 2023/2024

Iwona Smykowska – Dyrektor szkoły
Joanna Albanowicz – wicedyrektor
Edyta Katarzyna Sztukowska – wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 1

1A – Anna Maria Pieczyńska-Kołakowska
1B – Barbara Kalinowska
1C – Iwona Hołubowicz
1D – Sylwia Sznurkowska
1E – Anna Lauryn
1F- Agata Kaplińska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 2

2A – Dorota Sobolewska
2B – Małgorzata Burnejko
2C – Anna Bałtrukanis
2D –   Elżbieta Myszczyńska
2E – Marta Brodowska

Edukacja wczesnoszkolna: Klasy 3

3A – Jolanta Olisiejko
3B – Urszula Kalinowska
3C – Ewa Draugialis
3D – Beata Wysocka
3E – Joanna Dąbrowska

Religia

s. Aneta (Aneta Wagner)
s.Krystyna (Anna Nowakowska)
s. Beniamina (Elżbieta Karwowska)
 s. Ludmiła (Halina Wojtkiewicz)
ks. Piotr Majewski

Język polski

Danuta Makowska
Joanna Andrukiewicz
Monika Ponganis
Teresa Sawicka
Justyna Jackiewicz
Marta Daniłowicz

Język angielski

Anna De-Mezer
Grażyna Mikulska
Katarzyna Miłek
Justyna Cichucka
Maciej Nowikowski
Beata Siłkowska
Anita Olsztyn

Język niemiecki

Iwona Bułajewska
Anita Olsztyn

Muzyka

Elżbieta Łabacz

Plastyka

Elżbieta Łabacz
Adam Nejfert
 Anna Pieczyńska-Kołakowska

Przyroda

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Geografia

Elżbieta Plesiewicz

Biologia

Anna Łazarska
Paulina Czarnecka

Chemia

Anna Łazarska

Fizyka

Iwona Sójkowska

Technika

Beata Wysocka
Adam Nejfert

Informatyka

Agnieszka Paulakowska
Adam Nejfert
Maciej Nowikowski

Matematyka

Beata Kopko
Dorota Drażba
Joanna Albanowicz
Iwona Sójkowska
Aleksandra Świerzyńska

Wychowanie fizyczne

Dorota Ćwikowska
Dorota Śliwińska
Ewelina Gober
Patrycja Górska
Aleksandra Alicja Szkutnik
Rafał Gwiazdowski
Tomasz Chmielewski
Piotr Lebioda
Marcin Wasilewski

Wiedza o społeczeństwie

Szymon Waszkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Siłkowska

Doradztwo zawodowe

Aneta Popławska

Pedagog szkolny

Barbara Kaplińska

Psycholog szkolny

Monika Milewska-Brzozowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Burnejko
Adam Nejfert

Nauczyciele wspomagający

Urszula Matela-Paszkowska
Elżbieta Majkowicz
Marta Andruszkiewicz

Biblioteka szkolna

Marta Osińska
Grażyna Jacewicz

Świetlica szkolna

Elżbieta Majkowicz
Grażyna Jacewicz
Urszula Matela-Paszkowska
Renata Mikielska
Aleksandra Szkutnik
Patrycja Górska
Urszula Kalinowska
Barbara Kalinowska
Ewa Draugialis
Dorota Sobolewska

Pedagog specjalny

Edyta Katarzyna Sztukowska
Barbara Kaplińska

Pomoc nauczyciela

Wioletta Gajda
Sylwia Grzybowska
Barbara Biernatowicz
Małgorzata Dudzińska

Historia

Marta Daniłowicz
Aneta Popławska

PRACOWNICY

 

Administracja

Renata Rzadkiewicz- sekretarz szkoły
Jan Walendzewicz – intendent
Dorota Dziemianowicz- kierownik gospodarczy
Magdalena Adamczewska – pomoc administracyjna

Obsługa Szkoły

Magdalena Wasilewska – woźna
Maria Niedźwiedzka – sprzątająca
Anna Wierzbiło – sprzątająca
Anna Prażnowska – sprzątająca
Katarzyna Wróbel – sprzątająca
Sylwia Zagórska – sprzątająca
Sebastian Mustafa – konserwator
Andrzej Sadowski- konserwator

Kuchnia

Barbara Okuniewska – kucharz
Barbara Lutyńska – pomoc kuchenna
Bożena Staszkiewicz – pomoc kuchenna

RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły. Rada szkoły jest samorządną reprezentacją rodziców działająca w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

Konto rady rodziców: BS Suwałki 69 9359 0002 0022 9078 2008 0101

Informujemy, iż składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 60 zł od rodziny.

Uwaga:
Wpłaty dokonane na dotychczasowy numer konta pozostają aktualne, zostaną automatycznie przeksięgowane przez bank na nowy numer konta.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Artur Kuczyński
Zastępca Przewodniczącego: Dorota Ołów
Sekretarz: Kamil Sznel
Skarbnik:Dorota Domysławska

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Adam Nejfert
Członek: Barbara Białaszewska
Członek: Marlena Stanulewicz

HISTORIA SZKOŁY

 

Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 IM. KS. K.A. HAMERSZMITA W SUWAŁKACH

Budowę obiektu, w którym obecnie pracujemy rozpoczęto 1 czerwca 1960 r. w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąc Lat”. Decyzją ministra oświaty nadano jej zaszczytną nazwę „Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego” oraz imię Janka Krasickiego, które nosiła do 1993 roku. Budowę zakończono 28 grudnia 1962 roku.
Uroczyste przecięcie wstęgi i oddanie szkoły do użytku miało miejsce 30 stycznia 1963 roku o godzinie 12:00.

Przez te lata szkołą kierowali dyrektorzy owładnięci pasją, w pełni znajdującą odbicie w ich efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Byli to:

  • Pan mgr Sylwester Sznurkowski
  • Pani Maria Zwolińska
  • Pani mgr Agnieszka Zackiewicz
  • Pan mgr Zbigniew Roman De-Mezer
  • Pani mgr Jolanta Nowakowska

Aktualnie batuta dyrektorska znajduje się w ręku Pani mgr Iwony Smykowskiej, która z wielkim zaangażowaniem propaguje wszelkie działania na rzecz i potrzeby szkoły.

PEDAGOG ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY

Panie Barbara Kaplińska – pedagog szkolny  w związku z epidemią koronawirusa zachęca do zapoznania się z ciekawymi materiałami, które mogą pomóc nam, w tym ciężkim dla nas wszystkich czasie.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2023/24
tel. 87 566 21 01 w. 26
poniedziałek 9.30 – 14.30
wtorek 9.40 – 13.40
środa 9.30 – 14.30
czwartek 9.30 – 14.30
piątek 9.40 – 12.40

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
rok szkolny 2023/24
tel. 87 566 21 01
poniedziałek 11.10 – 15.40
wtorek 8.00 – 12.00, 16.10-17.10
środa 12.10 – 16.10
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 10.10 – 15.40

ŚWIETLICA

„REGUŁY BYCIA RAZEM”

1. Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy,
nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym oraz placu zabaw.
2. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.
3. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.
4. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć
i w czasie odrabiania prac domowych.
5. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy
i nie oceniamy wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.
6. Dbamy o estetyczny wygląd sal, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
7. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.
8. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
9. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
10. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy,
czy będziemy dobrze się czuli w naszej świetlicy.

Czcionka
Kontrast