Program edukacyjno-obronny „Edukacja z Wojskiem” to efekt współdziałania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych spotkań z uczniami. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Szkoleni łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej.
W  spotkaniu uczestniczyli  uczniowie  kl. VII c, którzy zapoznali się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wiedzę i umiejętności przekazane zostały w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku. Każdy z uczniów otrzymał certyfikat.
Czcionka
Kontrast