KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 13
16-400 Suwałki
e-mail: sekretariat@sp4.suwalki.eu
tel./fax: 87 566 21 01, 661 97 15 62
Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30 (poniedziałek)
7:30 – 14:00 (wtorek – piątek)
14:00 – 15:00 godziny pracy wewnętrznej (wtorek – piątek)

Intendent – 87 563 21 56

Inspektor ochrony danych:

Imię i nazwisko : Paweł Michalski

Adres e-mail: pmichalski@cuw.suwalki.eu

Telefon: 506 246 795

Godziny pracy administracji: 6:00 – 15:00

Czcionka
Kontrast