2 czerwca do klasy 2B przybyli studenci ratownictwa medycznego PWSZ w Suwałkach. Celem tego spotkania było przybliżenie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas różnych zachowań. Wszystkie dzieci z dużym zainteresowaniem śledziły całe spotkanie.
Z zaangażowaniem uczestniczyli podczas prezentowania różnych sposobów udzielania pierwszej pomocy. Dzieci wiedzą już, czym jest resuscytacja, a nawet defibrylator AED.
Dziękujemy studentom za bardzo interesujące spotkanie..

Czcionka
Kontrast