W ramach projektu “Kreatywność kluczem do wiedzy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dwadzieścioro naszych uczniów zostało stypendystami tego projektu.

Stypendia otrzymali: Julia Kondracka, Maciej Konobrocki, Zuzanna Staśkiewicz, Kamila Kopko, Aleksandra Żukowska, Michalina Ciszewska, Lena Sztukowska, Kamil Czujkowski, Filip Kopko, Krzysztof Żynda, Lena Boguszewska, Stanisław Wasilewski, Kinga Siłkowska, Viktoria Łepkowska, Weronika Omilian, Patryk Jaśkiewicz, Jakub Kapliński, Maciej Dziemian, Gabriela Białaszrewska, Antonina Budryn

Stypendyści w ramach projektu objęci będą pomocą pedagoga szkolnego oraz nauczyciela przedmiotu, z którym związane jest stypendium, aby móc osiągać w dalszym ciągu jak najlepsze rezultaty.

W roku szkolnym 2021/2022 również będą przyznawane stypendia w ramach ww. projektu unijnego dla 20 najzdolniejszych uczniów.

Czcionka
Kontrast