Uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych odbyło się 16.05.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Stypendia ministra edukacji i nauki oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata konkursów przedmiotowych otrzymało w poniedziałek ponad dwustu uczniów podlaskich szkół podstawowych. W tym tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego uzyskała uczennica naszej szkoły Viktoria Łepkowska klasa 8d -opiekun Iwona Bułajewska.

Gratulacje laureatom oraz stypendystom złożył Dariusz Piontkowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauk, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka.

Czcionka
Kontrast