Zamówienia Publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.” Kreatywność kluczem do wiedzy”(22.07.2022)

https://sp4suwalki.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37528


Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.” Kreatywność kluczem do wiedzy”(22.06.2022)

https://sp4suwalki.ssdip.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37124


Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.
” Kreatywność kluczem do wiedzy”

Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne na bazie konkurencyjności

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.
” Kreatywność kluczem do wiedzy”

Archiwalne

Czcionka
Kontrast