Zamówienia Publiczne


Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.
” Kreatywność kluczem do wiedzy”

Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne na bazie konkurencyjności

Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu pt.
” Kreatywność kluczem do wiedzy”

Archiwalne

Czcionka
Kontrast